wabuco tyopaikkana
Låt oss sköta all nödvändig ekonomiadministration som bokföring, betalningstransaktioner, rapportering, budgetar och kostnadsberäkningar. Förbättra din affärsverksamhet med våra högeffektiva verktyg för ekonomiadministration, t.ex. internationella rapporteringstjänster samt mervärdes och kostnadsanalyser. Vi kan också hjälpa till med att övervaka och mäta verksamhetsresultaten.

Bokföringstjänster


Låt oss ta hand om företagets bokföring, likviditetshantering, bokslut samt obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter. De flesta funktionerna för ekonomiadministration hanteras elektroniskt, vilket minskar kostnaderna och innebär att företaget kan lägga mer resurser på kärnverksamheten. Dessutom har du alltid pålitlig information i ett lämpligt format nära till hands.

Rapporter till myndigheter


Spara tid genom att låta oss hantera alla rapporter till myndigheter, som övervakningsanmälningar, bokslut, årsrapporter till skattemyndigheter samt inkomstdeklarationer.

Lokal löneadministration


Känn dig säker på att personalens löner beräknas i enlighet med lokal lagstiftning och lokala kollektivavtal. Om behov finns tar vi även hand om nödvändiga rapporter till myndigheter och utbetalningar.

Vi kan också ta fram noggranna kundspecifika rapporter om personalkostnaderna med alla nödvändiga löneberäkningar och rapporter.

Skatteplanering


Optimera företagets beskattning med våra effektiva skatteplaneringstjänster. Identifiera möjliga risker och förutse effekterna av verksamhetens beskattning. Skapa applikationer, rapporter och skrivelser till skattemyndigheter på ett framgångsrikt sätt.

Få tillgång till värdefull beskattningshjälp världen över med vårt Russell Bedford International-nätverk. Eller dra fördel av vår kunskap om lokal beskattning för din verksamhet på den finska marknaden.

Rapporter, scenarier och analyser


Utveckla den interna rapporteringen och identifiera risker mer effektivt med våra tjänster inom internredovisning. Med WaBuCos hjälp kan du också stärka företagsstyrningen och se till att interna och externa önskemål tillfredställs. Dessutom blir företagets kassaflödeshantering mer effektiv och lättare att förutse.

Få uppföljningsrapporter och -analyser baserade på företagets behov och enligt ett förutbestämt schema.
FacebookTwitter