taloushallinnonsahkoistaminen
Taloushallinnon sähköistäminen on muutosprosessi, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yrityksenne toimintaan. Kun jätätte prosessin hankejohdon kokeneelle kumppanille, pystytte tehokkaasti virtaviivaistamaan taloushallinnon toimintamalleja. Asiantuntijamme huolehtii, että sähköistäminen tapahtuu ajallaan ja kaikki osapuolet tietävät, mitä heidän tulee tehdä.

Hankejohdon ulkoistaminen nopeuttaa prosessia ja maksimoi hyödyt

WaBuCon pitkän kokemuksen ja valmiiden toimintatapojen ansiosta taloushallinnon prosessinne tehostuvat, muutoshankkeen läpivienti helpottuu ja toteutus nopeutuu. Uusinta tietotekniikkaa tehokkaasti hyödyntämällä nykyisestä järjestelmäinfrastruktuurista saadaan maksimaalinen hyöty liiketoiminnalle.

Kartoitus

Kartoituksella selvitetään taloushallinnon nykytila ja muodostetaan selkeä kuva yrityksenne optimiprosessista sekä taloushallinnon sähköistämisen potentiaalisista hyödyistä organisaatiollenne.

Määrittely

Määrittelyllä saadaan selville nykyjärjestelmienne muutostarpeet sekä tarvittava data ja missä muodossa se tulee tuottaa nykyisistä järjestelmistä.

Toteutus

Ohjeistamme IT-organisaationne tai järjestelmäkumppaninne toteuttamaan tarvittavat järjestelmämuokkaukset ja rajapinnat. Tarvittavat taustajärjestelmät, kuten esimerkiksi ERP, palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmisto sekä laskutusjärjestelmä saadaan näin integroitua saumattomasti mukaan sähköiseen taloushallintoon.

Kustakin liittymästä tehdään kuvaus, josta näkyy, mitä dataa kyseinen järjestelmä tuottaa milläkin aikataululla. Näin käytössä on selkeä dokumentaatio järjestelmän vaatimuksista. Lähetämme siirtokuvauksen ja testaamme sen yhdessä järjestelmän toimittajan kanssa.

Johdon ja esimiesten tukena koko muutosprosessin ajan

Pidämme yrityksenne johdon ja esimiehet aina ajan tasalla sähköistämisprosessin mukanaan tuomista muutoksista. Huolellisesti tehty kartoitus ja määrittely helpottavat muutosjohtamista huomattavasti.
FacebookTwitter