johdonraportointi
Controller-palveluillamme kehitätte tehokkaasti sisäistä raportointiympäristöä, hallitsette paremmin riskejä, vahvistatte hallintoprosesseja ja varmistatte, että sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia noudatetaan. Lisäksi yrityksenne kassavirran seuranta tehostuu ja sen ennustaminen helpottuu.

Tuemme yritystänne myös tarpeellisen mittariston määrittämisessä sekä laadimme käytettävissä olevan tiedon pohjalta raportit ja ennusteet tarvittaville kohderyhmille.

Johdon raportoinnin tukena

Johdon raportoinnin onnistuminen edellyttää organisaation tavoitteiden, riskien, ympäristön sekä sidosryhmien odotusten ymmärtämistä. Tästä syystä määrittelemme toimenpiteet tarkasti yrityksenne tilanteen mukaan. Tarvetta voi olla konsultoinnille tai varmentamiselle – usein tarvitaan kuitenkin näitä molempia.

Päätöstentekoon tarvitaan tuoretta ja luotettavaa tietoa

Muuttuvassa toimintaympäristössä päätökset tulisi pystyä tekemään oikea-aikaisesti ja luotettavan tiedon pohjalta. Päätöksenteon tueksi tarvittava tieto on kuitenkin usein vanhentunutta ja myöhässä. Tästä ongelmasta pääsee eroon tehokkaalla raportoinnilla. Asiakkaanamme selvität luotettavasti ja oikea-aikaisesti esimerkiksi:
  • mitä toiminnot tuottavat ja mihin rahaa kuluu
  • kuinka tehostaa kulujen, kassavirran ja käyttöpääoman hallintaa sekä raportointia
  • ovatko rahoitusjärjestelyt riittäviä muuttuneissa olosuhteissa
  • onko taloushallinnon prosessit optimoitu kustannustehokkaasti
FacebookTwitter