WaBuCo
Kansainvälisen liiketoiminnan osaaja

Helpottakaa kansainvälisen liiketoiminnan ja raportoinnin haasteita.  gogogo


Sähköisen taloushallinnon asiantuntija

Tehostakaa sähköistämisprosessia, helpottakaa projektinhallintaa ja nopeuttakaa toteutusta.  gogogo


Johdon raportoinnin tuki

Seuratkaa ja ennustakaa entistä tehokkaammin yrityksenne tunnuslukuja.  gogogo
RAKENNUSALAN UUSI TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Rakennustöistä on ilmoitettava Verohallinnolle 1.7.2014 alkaen. Rakennustöitä tilaavalla yrityksellä ja itsenäisellä ammatinharjoittajalla on velvollisuus kerätä urakka- ja työntekijätietoja ja toimittaa nämä Verohallinnolle joka kuukausi. Ensimmäisen kerran tiedot täytyy ilmoittaa 5.9.2014, ilmoitus on annettava viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Tietoja ei tarvitse antaa, jos sopimuskohtaisen urakkasopimuksen tai rakennustyömaan koko rakennushankkeen arvo ei ylitä 15000 euroa.

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti esim. Ilmoitin.fi -palvelimen kautta (ilmoittajalla on oltava Katso-tunnus).

WaBuCo auttaa tarvittaessa ilmoituksen teossa. Voit ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeen http://www.wabuco.fi/yhteydenottolomake/form/1-yhteydenotto kautta tai soittaa meille puh. 09-6844 950.

Vuonna 2012 voimaan tullut veronumeromenettely, jolla varmistetaan että rakennustyömailla työskentelevät henkilöt ovat Verohallinnon tiedossa ennen työnteon alkamista, oli ensimmäinen vaihe harmaan talouden torjunnassa. Uuden kuukausittaisen tiedonantovelvollisuuden tarkoitus on saada alalla toimivat ns. pimeät yritykset ja työntekijät verotuksen piiriin.

Tarkemmat ohjeet löytyvät verottajan sivuilta http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Rakentamiseen_liittyva_tiedonantovelvoll(32723) . 
Lisätietoa on myös osoitteessa www.vero.fi/rakentamisilmoitukset osioissa Verkkoseminaarit sekä Oheismateriaalia "Rakentamisen uudet velvoitteet". 
FacebookTwitter
AAA logo 2017 FI
Menestyjat 2017 rgb FI